Mellomkjevebenet er en paret anatomisk variant av ansiktsskjelettet som overkjevens fortenner er festet til, med suturforbindelse til nesebenet (os nasale) og overkjevebenet (maxilla) på hver side. Suturforbindelsen (sutura incisiva) viskes vanligvis ut i løpet av barneårene, men består lenge hos pattedyrene.