Membran, (lat. membrana), hinne. Anatomisk betegnelse på tynne, hinnelignende strukturer som ofte består av ett eller få cellelag, eller også kan være en grenseflate (se hinner). Membraner kan være utspent slik at de dekker en åpning, f.eks. mellom to ben (membrana interossea). Vi bruker også betegnelsen membraner om de plateformede bindevevsstrukturene som danner fosterets nevrokranium (se forbening). I cellefysiologien betegner man den ytre cellehinnen som membran (se cellemembran).