Menerstatning, tidligere kalt yrkesskadeerstatning, se også folketrygden (Ytelser ved yrkesskade).