Menerstatning, tidligere kalt yrkesskadeerstatning, se folketrygden (Ytelser ved yrkesskade).