Met-, forstavelse som brukes i en rekke uttrykk innen medisin og psykologi, f.eks. metakommunikasjon, informasjon som en person gir utover det rent verbale (gjennom antydninger, tonefall, miner osv.).