C9H13NO2, legemiddel med virkning som ligner noradrenalinets. Gir sammentrekning av de små blodårer. Brukes ved tilstander med for lavt blodtrykk (sjokk). Etter en tids bruk tas det opp i nerveendingene og frigjøres i stedet for noradrenalin. Siden det har en svakere virkning enn noradrenalin, vil det da gi lavere blodtrykk og andre virkninger som kjennetegner nedsatt aktivitet i det sympatiske nervesystem.