Mikrobiolog, lege som er spesialist i medisinsk mikrobiologi. Spesialistutdanningen tar minst fem år etter autorisasjon som lege. Det er ca. 135 mikrobiologer i Norge (2007).