Mikrobiologisk sterilisering er en metode som sikter mot å drepe alt mikrobielt liv, inkludert bakteriesporer. Dette kan oppnås ved forskjellige virkemidler, som fuktig og tørr varme, stråling, filtrering, gasser og damper. Se også desinfeksjon.