I medisinen betegner mikrosonde en liten føler som føres inn f.eks. i hjertet via en blodåre.