Modalitet, egentlig egenskap eller måte å være på; brukes i medisinen vanligvis i betydningen sanseområde, f.eks. intakte modaliteter, dvs. intakte sanser som syn, hørsel og berøring.