Mono- er en forstavelse som betyr alene, eneste, én enkelt, ens-, enkel-.