Mormunn, åpning i livmorhalsen (se livmor). Man skiller mellom den trange indre mormunn (isthmus uteri), i overgangen mellom livmorhulen og -halsen, og den ytre mormunn (ostium uteri), som er livmorhalskanalens åpning mot skjeden. Se også kjønnsorganer.