Naproxen, legemiddel med betennelsesdempende og smertestillende virkning, av typen antiflogistika. Naproxen hemmer både syklooksygenase-1 og -2. Se også antiinflammatoriske midler.