Natriumkromoglykat er et legemiddel som hemmer frisettingen av histamin, og brukes forebyggende ved astma, ved allergiske lidelser i øynene, øvre luftveier og til dels ved næringsmiddelallergier. Natriumkromoglykat er svært lite løselig og absorberes derfor dårlig. Legemiddelet brukes derfor kun lokalt (inhalasjonspulver, dråper, mikstur).