Nevromyelitis optica acuta, inflammatorisk sykdom som rammer synsnerven(e), og som gir blindhet eller sterkt svekket syn og nesten samtidig med dette en betennelse i ryggmargen (myelitt). Sykdommen ble tidligere oppfattet som en variant i forløpet av multippel sklerose, men man vet nå at den i de fleste tilfeller skyldes bestemte antistoffer mot en vannkanal (akvaporin) i nerveceller.