Laboratorietest for å påvise opphopning av niacin i mykobakterier. Det er særlig Mycobacterium tuberculosis og sjeldent andre typer bakterier som akkumulerer niacin, og niacintest brukes derfor i noen grad i den diagnostiske utredning av mulig tuberkulose. Niacin-negative turberkulosebakterier er svært sjeldent.