Nitrogen, grunnstoff med symbol N, atomnummer 7 og atomvekt 14,007. Nitrogen ble tidligere kalt kvelstoff. Tørr, ren luft inneholder 78,08 volumprosent fritt nitrogen i form av toatomige molekyler, N2. Ved vanlige temperaturer er nitrogenmolekylene reaksjonstrege (inerte). Ved svært høy temperatur kan nitrogenmolekyler reagere med oksygen til nitrogenoksider. Når disse nitrogenoksidene løses i vann, dannes salpetersyre (HNO3, saltene kalles nitrater) og/eller salpetersyrling (HNO2, saltene kalles nitritter).

De fleste proteiner utgjøres av ca. 1/7 nitrogen, dessuten inngår nitrogen i nukleinsyrene, som omfatter arvematerialet, DNA. Sluttproduktene fra nitrogenstoffskiftet i kroppen er urinstoff (urea) og urinsyre.

Enkelte bakterier og alger kan fiksere nitrogen fra luften: N2 overføres til ammonium, NH4+, ved hjelp av enzymet nitrogenase, og bygges inn i organiske forbindelser. I jordbruket har det stor betydning at bestemte bakterier gjør dette i samarbeid med nytteplanter som kløver og belgfrukter.

Den viktigste bruken av nitrogen er i fremstilling av ammoniakk. Nitrogen er også utgangsmateriale for fremstilling av mange viktige nitrogenforbindelser, f.eks. nitrogenholdige kunstgjødselsprodukter, salpetersyre og aminer.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.