Onkogen, kreftfremkallende. En funksjonell arbeidstegning i cellekjernen kalles et gen. I fosterlivet og tidlig barnealder vokser cellene raskt men kontrollert. Når vi er voksne, holdes celletallet normalt, balansert av kompliserte kontrollsystemer. Gener som gav rask vekst i fosterlivet, blir hemmet av vekstundertrykkende gener. Alle celler inneholder forstadiet til onkogener, og disse er kalt proto-onkogener. Hvis genene skades av kreftfrembringende stoffer, får cellene et nytt sett arbeidstegninger, og proto-onkogenene blir onkogener. Onkogener er også funnet i virus. Det er tallrike kjente onkogener, og noen av dem er arbeidstegninger for små reseptorer som sitter på cellens overflate, andre igjen er arbeidstegning for vekstfaktorer, se vekst. Det synes å være enighet om at kreft har sammenheng med aktivering av minst to onkogener, og reduksjon eller tap av en eller flere veksthemmere. Se også kreft.