Organiske fosforforbindelser er det samme som organofosfater.