Orto-, forstavelse som betyr rak, riktig, rett, like, oppreist, normal.