Ortose- og protesemaker, se ortopediingeniør og ortopeditekniker.