Overarmsbenet er den øverste eller mest proksimale rørknokkelen i armen.