Overtrykkspneumothorax, tilstand hvor luft lekker inn i lungesekken og skaper trykk som er høyere enn atmosfæretrykket (overtrykk, se også pneumothorax). Hos pasienter som ventileres med høye luftveistrykk (se overtrykksventilasjon) kan lufttrykket raskt hindre både hjerte- og lungefunksjonen, i verste fall kan en overtrykkspneumothorax utvikle seg til en livstruende tilstand i løpet av minutter. Rask bedring inntrer når luften dreneres ut av lungesekken ved hjelp av et rør (thoraksdren) eller grove nåler.