Paleontologi, læren om dyre- og plantelivet i tidligere, geologiske perioder av Jordens historie.

Paleontologien som vitenskap tar utgangspunkt i studiet av fossiler og omfatter alle aspekter ved eldre livsformer; deres strukturer, utviklingsmønstre, geografiske fordeling, innbyrdes forhold og relasjoner til eksisterende livsformer, både i makro- og mikroskopisk forstand.

Gjennom studier av fossile dyr og planter i lagdelte bergarter spiller paleontologien en nøkkelrolle i utforskningen og forståelsen av livet i tidligere perioder, og også av livets utvikling i sin helhet.

Generell paleontologi studerer de forandringene som etter hvert skjer med fossilene når de som livløst materiale tar del i de geologiske prosessene. Dette har særlig betydning ved letingen etter olje og gass.

Paleontologien kan deles i flere spesialiteter eller undergrupper, bl.a. generell paleobiologi, paleozoologi, paleobotanikk, paleoantropologi og paleopatologi.

Generell paleobiologi studerer biologien til fortidsorganismer og deres levevis tolket på grunnlag av sammenlignende studier mellom fossiler og nålevende planter og dyr.

Paleozoologi er læren om utdødde dyreformer.

Paleobotanikk er læren om fortidens planteformer, her spiller også mikroskopiske undersøkelser av fossilt pollen en viktig rolle.

Paleoantropologi er studiet av fossile former av menneskefamilien, Hominidae.

Paleopatologien er studiet av tidligere tiders sykdommer, slik de kan gjenfinnes på mumier eller skjeletter av mennesker.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.