Paratuberkulose, en alvorlig og kronisk tarminfeksjon hos storfe, sau og geit, som skyldes bakterien Mycobacterium avium spp paratuberculosis, en slektning av tuberkulosebakterien.