Pasientskadeloven, lov om erstatning ved pasientskader mv. 15. juni 2001. Loven angir retten til å få erstatning for pasientskader fra Norsk Pasientskadeerstatning.