Paternalisme, eg. faderlighet, i medisinsk sammenheng det at legen avgjør hva som er best for pasienten, i motsetning til pasientautonomi (se autonomi).