Patologisk sorg, det samme som stressresponssyndrom.