Pendel (jf. ønskekvist) kan brukes til diagnostisering innenfor alternativ behandling. Avvik i pendelens regulære sirkelbevegelser tolkes da som reaksjoner på variasjoner i energi- eller kraftfelt som omgir mennesket (jf. aura), og som igjen korresponderer med resten av mennesket og gir informasjon om bl.a. helsetilstand. Bruk av pendel på denne måten er ikke naturvitenskapelig etterprøvbar.