Peri-, forstavelse som betyr omkring, nær, i tilknytning til, rundt.