Peyote, kaktusart (Lophophora williamsii) som det kan utvinnes meskalin fra.