Phon er enheten for hørenivå, det vil si en normalthørende persons vurdering av hvor sterk en lyd er. Ved frekvensen 1000 Hz er fonskalaen identisk med desibelskalaen. En tone med en annen frekvens har intensiteten n fon når et normalt øre oppfatter tonen akkurat like sterkt som en 1000 Hz tone med n desibel styrke. Høreterskelen er frekvensavhengig i henhold til fon-kurvene, som også kalles likelydskurver (ref. ISO 226 og ISO 389-7).