Pre-, forstavelse med betydningen foran, før, forut for.