Predisposisjon, det å være spesielt mottagelig for en sykdom, f.eks. på grunn av arvelige faktorer. Noen sykdommer har også en tendens til å gi predisposisjon for andre sykdommer. Se også prediktive undersøkelser.