Preekspansjon, utvidelse av et vevsområde i huden som i en senere operasjon er planlagt benyttet til å rekonstruere en vevsdefekt. I mangel på andre gode alternativer kan et hud-/underhudsområde utvides ved at man først legger inn en «saltvannsballong» (vevsekspander) i sjiktet mellom muskelfascien og underhuden. Ekspanderen kan så fylles med saltvann i flere omganger. Ved gradvis påfylling utvides huden og muliggjør i neste operasjonsseanse at man har mer vev til disposisjon for rekonstruktiv kirurgi.