Presymptomatisk diagnostikk, diagnostikk før sykdom bryter ut. Brukes i forbindelse med arvelige sykdommer som har sen debut, som Huntingtons chorea. Slik diagnostikk kan utføres ved gentester eller ved undersøkelser av fenotypiske forandringer, f.eks. forandringer i øyebunnen hos pasienter med polyposis coli (arvelig polyppdannelse som gir tykktarmskreft). Presymptomatisk diagnostikk ved arvelige tilstander er regulert av bioteknologiloven.