Primær, første, opprinnelig, innledende, fundamental.