Prostetisk gruppe, den delen av molekylet som ikke har proteinkarakter i sammensatte proteiner, f.eks. hemgruppene i hemoglobin og mange koenzymer. Se også enzym, proteiner.