Rørsukker, sukrose som utvinnes ved inndampning av plantesaft fra sukkerrør. Sukkerrør er en høy gressart med en tykk margfylt stengel, og er vår viktigste kilde til rent sukker.