randomisert klinisk forsøk

Artikkelstart

Randomisert klinisk forsøk er en undersøkelse hvor pasientene tilordnes behandling i en prosess styrt av tilfeldighet.

Faktaboks

Etymologi
av engelsk random, ‘tilfeldig’
Også kjent som

randomized controlled trial, RCT

Tilfeldig inndeling (randomiseringsprosessen) medvirker til at pasientene som mottar ulike typer behandling, og eventuell inaktiv behandling (placebo), blir sammenlignbare på gruppenivå. Statistisk sett vil den tilfeldig inndelingen sørge for at ulike egenskaper ved pasientene fordeler seg likt mellom gruppene. Dette gjelder både målbare og mindre målbare egenskaper ved pasientene (for eksempel livsstil, alder, kjønn, sykdom og genetikk). Forskjeller i behandlingseffekt mellom gruppene kan derfor ikke tilskrives egenskaper ved pasientene.

I en vellykket randomiseringsprosess vil det eneste som skiller gruppene være type behandling og derfor gi et godt grunnlag for en valid måling av effekt av behandling. Som regel foretas randomisering ved hjelp av egnet dataprogram som bygger på ulike typer av algoritmer for tilfeldig fordeling.

Antall pasienter som inngår i behandlingsgruppene vil være avgjørende for om prinsippet med tilfeldig fordeling virker og om forskjell i effekt kan måles presist. Er behandlingsgruppene små vil validiteten av studien vanligvis svekkes. Andre forhold som er avgjørende for validiteten er knyttet til hvem en inkluderer i studien, compliance (i hvor stor grad pasientene følger behandlingsopplegget, for eksempel tar medisinen som foreskrevet) og om studien er blindet.

Blindede og dobbelt blindede studier

Hvis en ønsker å studere effekt av medikamentell behandling vil randomiserte forsøk ofte være «blindet». I en blindet studie vet ikke pasienten eller forsøkspersonen hvilken behandlingsgruppe en er del av eller eventuelt om en får aktiv eller inaktiv behandling (placebo). Studier der verken forsøksperson eller behandler kjenner til hvilken behandling som blir gitt kalles dobbelt blindet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg