Rectusskjeden (vagina musculi recti abdominis), lomme i bukmuskulaturens seneplate (aponeurose) som støtte for den rette bukmuskelen (musculus rectus abdominis), se også buken.