Refleksologi, behandlingsform som baserer sine teorier på at kroppen er inndelt i soner med et felles innbyrdes signalsystem. En stimulering av disse sonene kan gi effekter fjernt fra kroppsdelen som blir stimulert. Eksempler på slike metoder er øreakupunktur og skalleakupunktur, samt hånd- og fotsoneterapi. Se også soneterapi. Refleksologi hører til alternativ behandling, og har ingen forankring i kunnskapsbasert medisin.