Replikasjon er prosessen hvor DNA-molekyler reproduseres før cellen deler seg, se DNA-replikasjon.