Reproduksjon, det at et individ gir opphav til ett eller flere nye individer (som utgjør neste generasjon).

Seksuell reproduksjon (kjønnet formering) er vanlig hos de fleste dyr, og innebærer dannelsen av et nytt individ ved å forene to spesialiserte kjønnsceller, en fra hver av foreldrene (befruktning). Den seksuelle reproduksjonen fører til at hvert individ er genetisk sett unike (med unntak av multiple avkom fra én enkelt befruktet eggcelle, som ved eneggede tvillinger).

Aseksuell reproduksjon (ukjønnet formering) er vanlig hos enkle organismer som bakterier og blågrønnalger, og skjer ved en enkel todeling som gir individer som er genetisk identiske med opphavet.

Foreslå endring

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.