Rot, den delen av et organ eller en struktur som danner utgangspunktet, som fester det, eller som danner en basisovergang mot annet vev; f.eks. tannrot (radix dentis), den delen av tannen som stikker ned i kjevebenet og fester den der.