Rotatormansjett, eng. rotatorcuff, gruppe av muskler (musculus supraspinatus, musculus infraspinatus, musculus teres minor og musculus subscapularis) som springer ut fra skulderbladet og fester seg til leddkapselen rundt overarmsbenets (se arm) øvre leddhode og danner skulderleddets tak (se skulder). De fire musklene er i et samspill ved å stramme seg etter behov, slik at en del av rotatormansjetten presser skulderbladet inn mot leddpannen og derved hindrer luksasjon, samtidig som den muliggjør bevegelse i skulderleddet.