Rudiment, underutviklet organ som har hatt betydning for arten på et tidligere utviklingstrinn, men som ikke lenger har noen funksjon. Man kan derfor fjerne et rudiment uten at det får helsemessig betydning. Blindtarmvedhenget og halevirvlene (se halebenet) er eksempler på rudimentære organer hos mennesket.