S.s.n. er et reseptuttrykk som betyr «signer med sitt navn», det vil si skriv på medikamentets navn. Se også D.S.S.N.