Schizoid personlighetstype, kontaktløs, følelseskald personlighetstype som disponerer for utvikling av mistenksomhet og personlighetsspalting (schizofreni). Se også personlighetsforstyrrelser og schizoid personlighetsforstyrrelse.