Segment, naturlig avgrenset del av et organ, f.eks. ryggmargsegment, del av ryggmargen som avgir et spinalnervepar, avgrenset av spinalnerverøttene.