Sideroblaster, erytroblaster som inneholder jern. Det skilles mellom normale og abnorme sideroblaster. De normale sideroblaster inneholder enkelte små jernkorn som finnes spredt i cellen etter farging med f.eks. berlinerblått. Blant de abnorme sideroblaster er ringsideroblaster de mest kjente. Her ligger jernkornene i en ring rundt kjernen, derav navnet. Ringsideroblastanemi er betegnelsen på en sjelden, kronisk anemi som dels forekommer i en medfødt, dels i en ervervet form.